MSZP

Ez az oldal nem az MSZP hivatalos blogja. Az oldalon lehetőséget kívánunk adni az MSZP honlapján megjelent hírek kommentálására.

Hirdetések

Friss topikok

Itt hungaristák, fasiszták gyülekeznek

2007.08.31. 09:45 politikus

Gyurcsány Ferenc beszéde az ötpárti sajtótájékoztatón

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm szépen a Magyar Demokrata Fórumnak a meghívást, és előre elnézését kérem valamennyi megjelentnek, köztük szóvivő úrnak is, minden bizonnyal legjobb törekvésem mellett is legalább nyolc perces leszek.

Az álláspontomat ismerik – az elmúlt napokban átfogóan és elvi éllel, többször megfogalmaztam. A Magyar Szocialista Párt álláspontja, vagy éppen a kormány álláspontja vitákat váltott ki. Ha ma annyit tennék, hogy megismételem ezt az álláspontot, akkor nem jutnánk előre. Ezért többet szeretnék tenni.

A mai napon bizonyítani kívánom, hogy álláspontunk megalapozott, hogy politikánk pillérei és fundamentumai, azok valóságra épülnek. Négy kérdést fogok feltenni, és erre a négy kérdésre kívánok világosan válaszolni.

Kérdezhetik, hogy miért tulajdonítunk ilyen nagy jelentőséget a megszaporodott szélsőjobboldali jelenségeknek. Két okból, Hölgyeim és Uraim! Először is azért, mert erre tanított bennünket a történelem. Másodszor pedig azért, mert ezek a csoportocskák, eltérve az elmúlt 17 év legtöbb hasonló eseményétől, mára nem elszigetelten, hanem egy rendkívül befolyásos parlamenti képviselettel rendelkező politikai párttal együttműködésben fejtik ki tevékenységüket. Nézzük a részleteket!

Ami a történelmet illeti: nem volt olyan régen, 1919-ben a Német Munkáspártnak hat alapító tagja volt. Hat. Majd nem sokkal ezek után csatlakozott hozzájuk egy Adolf Hitler nevezetű ember. A párt ekkor felvette a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt nevet. Majd ez a párt megalapított egy egyesületet. Az egyesületet Torna és Sport Részleg néven ismerték a pártban, bár a belső beszélgetésekben a kezdetektől fogva a valódi neve Sturm Abteilung volt: SA. Rohamosztag. Két évvel később az SA segítségével próbált puccsal hatalomra jutni Bajorországban ez a bizonyos Adolf Hitler.

A ’23-as németországi sörpuccs után, akkor senki nem gondolta volna, hogy egyszer majd irányítani fogják ezek az országot. A sörpuccs idején alig 2000 tagja volt az SA-nak. Nagyjából annyi, amiről azt mondja a Magyar Gárda, hogy októberre ők is 2000 tagot szeretnének kapni. De alig egy kevéssel a sörpuccs után már 30 ezren voltak, ’33-ra pedig 3 milliónyian. 1923-ban nem lehetett látni, mi fog történni tíz évvel később.

Mondhatok egy magyar példát is. 1935-ben még annyi híve sem volt Szálasinak, mint a most felavatott Magyar Gárdának. Négy évvel később az akkori jobboldal, a kormányoldal úgy okoskodott, hogy ha a nyilas mozgalom megosztását kívánja elérni, akkor az a helyes, ha elhatárolódás helyett inkább bevonja Szálasi híveit a hatalomba. Ismerős? Mindenki tudja, mi történt öt évvel később, 1944. október 16-án. Ennyit a történelemről.

Ami pedig a parlamenti képviselettel rendelkező legnagyobb ellenzéki párthoz fűződő viszonyokat illeti, nézzük a tényeket! A Magyar Gárda alapítója, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyik vezetője, pár évvel ezelőtt a mai legnagyobb ellenzéki párt meghívására lépett be a polgári körök mozgalmába, és a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjével együtt önálló polgári kört alapított meg.

Ugyanez a Jobbik Magyarországért Mozgalom, amely alapítója a gárdának, az elmúlt év őszén 81 helyen indított közös jelöltet a legnagyobb ellenzéki párttal, 27 választókerületben mind a mai napig közös képviselőjelölttel rendelkeznek. Az a médiabirodalom, amely nyíltan és bevallottan osztja a legnagyobb ellenzéki párt nézeteit és értékeit, az a megalakult Magyar Gárda legnagyobb szellemi támogatója, ekként számolt be róla, így nyilatkozik, ekként érvel.

A legnagyobb ellenzéki párt elnökének támogatásával és felhívásával működő Demokrata című hetilap főszerkesztője a Magyar Gárda alapító tagja. Nincs egyetlenegy vezetője sem a szóban forgó pártnak, aki világos értékelését, elemzését adná a történéseknek, és levonná ebből a következtetéseket, amely csak egy lehet, okulva a történelemből: a szélsőjobboldalt nem integráljuk, hanem attól távol tartjuk magunkat. Azzal nem együttműködünk, hanem azzal küzdünk. Még a legbátrabb nyilatkozat is csak annyit állít, hogy ez nem jó az országnak.

Második kérdés: Mi is az igazi politikai tartalma a Magyar Gárdának? Mi a jellege és a karaktere? Szeretném világossá tenni, hogy a Magyar Szocialista Párt meggyőződése, hogy mindaz, amit a Magyar Gárda megjelenít és képvisel, az maga a komplett nemzeti szocializmus, a nácizmus. Hadd mutassak Önöknek két példát!

A kép, ugye, ismert? Ezen a képen önmagát talán Nemzeti Őrseregnek hívó gyülekezet jelent meg a Nemzeti Gárda alapításán. Látják a karszalagot? Magyaroknak nem kell magyarázni, hogy ez a karszalag kísértetiesen hasonlít valamire. Mire is? A Szálasi-féle magyar hungaristák karszalagjára. Persze, mondhatjuk, hogy de hát ez nem az. Nem bizony, csak hasonlít, mert közepén nem nyilas kereszt van, hanem valami más.

Nem rejtvény lesz, de muszáj megkérdeznem: tudják, hogy mi ez a más itt, középen? Fogadjunk, hogy nem. Hát, akkor elmondom Önöknek. A manapság önmagát nemzetinek valló radikális szélsőséges csoportok körében oly népszerű rovásírás, hol erdélyi magyar rovásírásnak használják, vagy mondják, betűkészletében, rováskészletében ez a két egymással szembefordított háromszög minek a jele? Ez a H betű: H, mint hungarista. Tévedés ne essék: nem mint Hungary. Nyilván magyar nemzeti érzelmű fiatalok Magyarországot magyar nevén hívnák. A H betű viszont hol szerepel? Ez a Magyar Hungaristák zászlaja. A közepén ott a magyar H betű. Ez pedig a Nemzeti Őrsereg H betűje a rovásírással.

Kérem szépen, itt hungaristák, fasiszták gyülekeznek. Valakik pedig úgy gondolják, hogy ebben az ügyben nem kell világosan beszélni. Én nem így gondolom. Nevezzük nevén a dolgot: fasiszták gyülekeznek. Nem a kertek alatt, hanem a köztársaság elnökének palotája előtt. Ez két különböző dolog.

Hadd mondjak valami mást! A legnagyobb ellenzéki párt elnöke azt mondja, hogy magyarok, akik nemzetiek vagytok, és egy jobb Magyarországot akartok, vásároljátok a Magyar Demokrata című hetilapot! Kérem szépen: idézni fogok a Magyar Demokrata című hetilapból. Nem egyet. 2006. február 2-án a Magyar Demokrata zsidó szervezetek adataira hivatkozva azt állítja, hogy 15–18 millió volt a világ zsidóságának létszáma azokban az években – itt 1948-ról beszélünk –, és hát az az igazság, hogy ez a létszám lényegében megegyezik az 1938-as zsidóság számával, az is 15–16 millió volt.

Ezt a világban mindenütt úgy hívják, hogy holocaust-tagadás. Azt állítják, hogy a holocaust meg sem történt. Egy lapban, amely Magyar Demokratának hívja magát. Mi több: Európában és az Egyesült Államokban talán az egyik legismertebb holocaust-tagadót, David Irving-t, a Demokrata című lap – amely magát konzervatívnak és nemzetinek hívja – a szabad gondolkodás ügyének élharcosának tekinti. Európa legtöbb országában egy ilyen embert nem engednek be. Nálunk azt az újságírót, aki vele interjút készít, a mellett az újságíró mellett a szóban forgó párt szimpátiatüntetést szervez.

2006. március 23-án az IQ és a genetika címet viselő cikk szerint a fekete faj fejlettségi szintje, az legalább 200 ezer évvel el van maradva a fehér fajétól, ebből pedig mindenfajta következtetéseket vonnak le. Komplett fajelmélet, komplett rasszizmus. Nem mértéktartó polgári konzervativizmus, hanem fasizmus.

Még később egy másik lap, egy másik lapszámban, 2006. május 4-én a német SS alakulattal fenntartott bajtársi együttműködésről szónokol. Legyen világos: itt arról van szó, hogy legitimálnak egy nyilvánvalóan fasiszta, rasszista, idegengyűlölő, fajelméletet nem tagadó, hanem azzal érvelő hetilapot. A hetilap főszerkesztője, a gárda alapító tagja, egyebek mellett a legnagyobb ellenzéki párt kulturális tagozatának aktív résztvevője. Kérem szépen, ez a probléma.

Amit a kormány tud tenni, az világos politikai beszéd. Meg még valami: egy-két jogi eszköz. A magyar jogrendben eddig a közösség elleni izgatással szemben fellépni akkor lehetett, ha valaki önmagát személy szerint támadottnak tekinthette. De nem X és Y-t kívántak megtagadni, csak a zsidóságot, csak a cigányokat. Csak az igazi magyaroknak van itt hely, állítólag.

Ezért a magyar kormány jövő héten a Polgári Törvénykönyv módosítását fogja kezdeményezni, abból a célból, hogy lehetőség legyen arra, hogy a vallások, nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozások, illetve a szexuális orientációjuk miatt kisebbségben lévő személyek a közösségüket ért sértő, bántó vagy lealacsonyító megnyilvánulásokkal szemben ők maguk, illetve társadalmi szervezeteik bírósághoz fordulhassanak. Arra fogunk lehetőséget biztosítani, hogy ezek a közösséghez tartozásuk miatt megsértett emberek a köztársaság alkotmányos szerveitől, bíróságaitól polgári perben kérhessék a jogsértés megállapítását: a további jogsértéstől való eltiltást, elégtételt, kártérítést vagy közérdekű bírság kiszabását. Ezt jövő héten teszi a kormány.

Az elmúlt napokban vita van ki arról, hogy ki is tehet az egészért. Úgy hallom, hogy van egy olyan érvelés – osztják ezt többen is azok közül, akik itt ülnek közöttünk – hogy a magyar kormány, a magyar kormány politikája felelős ezért, és nyilvánvalóan maga a miniszterelnök. Nézzék: az említett példák, amelyeket mondtam, túlnyomó többségükben 2006. áprilisa-májusa előttiek. Nincs még kormányprogram, nincs még őszödi beszéd, semmi sincs. Egy folyamatos, lassú sodródás van jobbszél felé és fasizálódás, amelyben parlamenti tényezők is kénytelenek világos, egyértelmű távolságtartásra. De ezek tények.

Hadd mondjak valami mást! 1992-ben egy nagyreményű politikus, egy akkor még liberális demokrata hozzászólt a parlament vitához, amikor Göncz Árpádot árpádsávos zászlók alatt, fasiszta egyenruhába öltözött suhancok kifütyülték. Órák óta ment a vita, amikor jött egy tisztabeszédű politikus – vágott az esze, volt stílusérzéke – és a következőt mondta: „Most már lassan több mint egy órája folyik a vita arról, hogy kit terhel a felelősség a péntek este a Kossuth téren történtekért. Boldogan jelenthetem, hogy a további vita értelmetlen, hiszen Göncz Árpádot terheli a felelősség. Az Önök nyilatkozatából egyértelműen kiderül, hogy Göncz Árpád addig akadályozta a végrehajtó hatalom alkotmányos működését, amíg a felháborodott – úgymond – nép kénytelen volt fasiszta egyenruhát és jelvényeket ölteni, hogy e feletti felháborodását kifejezze.”

Ha a szóban forgó politikus még mindig liberális és demokrata lenne, akkor nem bujdokolna az újságírók elől, mint tette tegnap, nem magyarázná a magyarázhatatlant, meg se próbálná azt mondani, hogy semmi köze ehhez a történethez. Amikor pedig azt hallja, hogy támadják a miniszterelnököt ebben a kérdésben, akkor a következőket mondaná: ”Ó, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hallva itt a hetek óta folyó vitát, úgy látom, hogy ez értelmetlen, hiszen nyilvánvalóan a miniszterelnököt terheli a felelősség. Gyurcsány Ferenc addig is olyan tartósan tévesztette meg, csapta be a magyar népet, hogy a felháborodott – úgymond – nép, kénytelen volt fasiszta egyenruhát ölteni és jelvényeket magára venni, hogy e feletti felháborodását kifejezze.” De hát már nem ezt mondja a szóban forgó politikus. Inkább arcát adja az önmagát demokratának hívó, de egyébként nyilvánvalóan fasiszta nézeteket valló újsághoz, csakúgy, mint közöttünk lévő frakcióvezető úr.

Legitimálják a fasizmust ebben az országban. Nem az 56-tal van a baj, hanem azokkal, akik nem értik meg. Nem értik meg a húszas-harmincas évek példáját, nem értik meg a ma kétségbeesett százezrek hangját. A fasizmussal nem együttműködni, azt nem bátorítani, azt nem takargatni kell. Azt nem integráljuk, azt nem magyarázzuk. Azzal küzdünk. Attól távol tartjuk magunkat. Azt legyőzzük, és megóvjuk tőle a nemzetet. És nem beszélünk itt kormányról, politikáról, egészségügyről, mert nem fasizmus vagy egészségügy, fasizmus vagy oktatás, fasizmus vagy közlekedés. A fasizmus, az fasizmus. Akkor is, ha van dolgunk egészségügyben, oktatásban vagy bármi másban. Mentegetni pedig akkor sem lehet, ha akár egészségügyben, akár adóban, akár másban nem értünk egyet. Mert ez utóbbiak a demokratikus berendezkedés normál vitáinak tárgyai közé tartoznak. Az előbbi, a fasizmus pedig egyetlenegyre való: hogy megverjük, hogy leküzdjük. És ez nem ijesztgetés a fasizmussal, mert a korábbiakban azt bizonyítottam, hogy itt van. És meg fogok vele küzdeni ezzel az országgal, mert mi vagyunk többségben.

Köszönöm szépen!

Forrás: mszp.hu

21 komment

Címkék: jobbik szélsőség magyar gárda

A bejegyzés trackback címe:

https://mszp.blog.hu/api/trackback/id/tr91171076

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Action 2007.11.10. 14:46:24

Igen, ez igaz, de a liberális (SZDSZ) fasiszta bitófáravalókkal mi lesz? Előbb azokat vigyék el Recskre! Kókának, Horváth Ágnesnek és Fodor Gábornak ott a helye.

Ty. 2007.11.11. 00:46:47

Háhá jó úton jár Fletó, reméljük hamarosan alulról fogják súrolni a "fasisztákhungaristák" JOBBIK népszerűségét! Vivát Vona!

kis pista 2007.12.04. 20:12:18

GYurcsánynak azért nem tetszik az árpádsávos zászló mert
z}
s}}
i}}} és ezek féltek az árpád fejedelem seregétől.
d}}
ó}
neki a jelképe a sárga csillag

xká · http://kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 2007.12.30. 17:16:59

a kúrva anyátok rohadt romák!

Hitler 2008.02.14. 17:53:36

A JÓ KURVA ANYÁDAT HOGY DÖGÖLNÉL MEG CSAK PROBLÉMÁJA VAGY ENNEK AZ ORSZÁGNAK!!!!NEM A FASIZMUSSAL VAN PROBLÉMA MERT AZ JÓ HANEM VELED!!!!

maat 2008.02.26. 17:55:05

erdekes nehany napja lattam ezt a kepet es akkor meg a Nemzeti Orsereg karszalagjat mutatta a kepen Erdekes nem Hanisito kocsogok ha tiltott jelkep akkor minek mutatja?
csak a bunos ember fel a hoher kezetol nem? kinek nem inge nem veszi magara ennyi gyurcsany akasztofaravalo csak tudnam mikor ebred az orszag hogy nem rongalassal kell kormanyt valtani most hanem fegyverrel! na csa

lipécz jános 2008.03.10. 14:17:58

kurva anyádat te zsidó kommunista!azt bazd meg.szopni fogtok.

Hazafi 2008.03.15. 12:58:42

Nem sokáig fog pofázni ez a rohadt zsidó!! börtön vár rá, és a többi kommunistára!!

kovacsgeza 2008.03.26. 00:02:29

nem kellesz az országnak nagyorrú Lopcsány a pártod se és a reformaid se

pontaz 2008.04.06. 20:06:59

nah jó...legyen neked igazad Fletó...
akkor tegyük fel hogy a magyar gárda tagjai fasiszták...tegyük fel hogy minden magyar ember fasiszta, náci, fajgyűlölő, rasszista vagy ahogy tetszik...Te akkor is egy mocskos zsidó vagy...akkor szerintem IGEN CSAK ROSSZ HELYEN JÁRSZ!EL LEHET MENNI!

COFi 2008.04.06. 21:14:03

88!
mocskos zsidok-.- irány a duna part:D

Kovács István 2008.04.24. 20:39:57

Fletó! először is tanulj meg képeket nyomtatni, hogy ne a számítógépen lefotózott képeket mutassál. DE INKÁBB NE IS MUTASSÁL SEMMILYEN KÉPET. Ha ennyire vágod a - állításod szerint magyar - történelmet, akkor azt is tudhatod, hogy Orseolo Péter utódja vagy, és rád is sajnos az a sors vár. EZ VAN. És szépen fogalmaztam...

Kitartás 2008.04.25. 20:28:20

Istenem ezt az idiótát már rég fejjel lefele kellett volna kilógatni a parlament ablakán.

Führer 2008.05.05. 10:19:33

ha anyira védenikell a kissebbséget a magyaroktól akkor mégis mért azt hallom a tv-be pl. itt vertek hallálra egy magyar apukát a cigányok, itt erőszakoltan meg egy lányt a roma férfi, a Moszkvatéren megkéselt egy 10-12 ? éves gyerek egy másikat az mp3-ért és a kabátjáért aztán beviszik a rendőrségre ezeket a férgeket aztán elengedik őket mert megélhetési lopás, nem bűntethető mert illegálos bevándórló a kőcsőg rómán, meg azért perel 1 milliárdra, nem párszázezerforint 1 milliárd, mert a bíroság azt a szót használta hogy LINCSELÉS, akkor kérdezem menyit ér annak az apukának az élete akit halálravert az a kőcsőg román patkány, szerintem nincs is hazájuk a cigányoknak, mert azok ellopták még azt is, GONDOLKOZZON EL EZ A ZSIDÓ IS ÉS A TŐBBI PARLAMENTI ESZES MIELŐTT DÖNT EZ NEM AZ Ő HAZÁJUK, MERT VÉDJÜK A KISSEBSÉGET! DE AKKOR OLYANOK LESZÜNK MINT AMERIKA, NINCS HAGYOMÁNYA NINCS NÉPSZOKÁSA MIND ÁTVETT SZAR JA ÉS CSAK FÉLVÉR NIGGER PATKÁNYOKAT LEHET OTT IS LÁTNI eNYI LENNE ÉS MINDENKI DÖNCSE EL MI A VÉLEMÉNYE

Deportőr 2008.05.05. 10:38:59

Ez nem a köcsög romák hazája ! itt értelmes emberek élnek , de amíg a sok cigány zsidó és persze zsici /zsidó-cigány/ itt vannak ez az ország nem tud fejlődni mert amikor egy értelmes magyar munkás ember vesz egy 140 cm-es plazma tv-t, bő 200 rongyér akkor jön a román és 25 másodperc alatt kipakolja az egész házat

antifasiszta 2008.05.10. 15:57:06

A sok bunkó kopasz neonáci hungarista álmagyart kéne deportálni!
Miattuk tart az ország itt. Az okt. 23.- án is a bunkó fasiszta csőcselék rongálta a köztulajdont.
És Szálasi is zsidó volt!

georgorsos-paret 2008.05.25. 14:07:10

Na hát, itt valóban egy fasiszta veszély van? De kérem, mi az,hogy a zsidók fel fogják vásárolni hazánkat, ha igaz, már pedig az, ez a nácizmus maga, hát ez ellen gyurcsány et. nem szólal fel, a zsidók nem sípálkolnak, itt a baj gyökere. A zsidók rátelepedtek rátelepednek egy országra, mindent elfoglalnak, úszítanak, ordítoznak, gyülöletet kelltenek, és másra mutogatnak, nem tetszik nekik, a nemzeti, a magyar. menjenek a zsidók a k. anyjukba, jó. Hitler jót tett, érthető, megérthető tette, hiszen a zsidók ellepték Németországot, gazdasági gaztettük oka a válságok, a 2 háború. Magyarok, védjék meg hazájukat, míg nem késő, zsidókat Israelbe, Auswitzba, vissza. Judaizmus az veszélyes, mocskos zsidók gátkamrába velük!!!!!!

Ez már aztán sok. 2008.06.04. 22:52:10

Nem tom ahogy így olvasom ti sem szeretitek a cigókat zsidókat. Én amúgy 1 15 éves fiú vagyok és mi nap mint nap az iskolában szórakozóhelyeken erről beszélünk hogy mekkora probléma ez az égész és mi foglyukmegszívni mert a zsidókat meg a cigókat mindig pénzeli az ország abból a pénzből amit az édesapám és édesanyám meg keres és ez gondolom elég sok helyen van és ez az egész idegesít ha már az ember valamit akar már belekötnek. Elkéne őket vinni a francba vagy kikell írtani őket. vagy rezervátumokba kellene telepíteni őket és bombát a fejükre. !

nem rasszista csak JÓZAN!! 2008.07.21. 12:34:16

émmég csak 16 vok de már nem is tudom hogy mit gondoljak.mondhatom hogy már magyar magyar embert támad.persze üldözni kell a nácikat meg hungaristákat de azt a kilincsorrú drága miniszterelnököt mért viseli el mindenki???mert 1 ......zsidó.hiába tiltakoznak ellenetek egyszer úgyis kitörtök és én szurkolok nektek!!!A Magyar Gárdáról le lehet szálni mert ha eltakarodna innen az összes nemidevaló akkor elhihetik hogy senkinek semmi problémája nem lenne velük!!ja és én nem szennyezném velük a Dunát!!!!!!!!

nem rasszista csak JÓZAN!! 2008.07.21. 12:36:08

És ha ehhez nácizmus kell akkor tessék!Én emelt fővel megyek végig az utcán!!!!

okos13éveskislány 2008.11.19. 19:14:01

lop ,csal ,hazudik...mi ő??egy KIBASZOTT ZSIDÓ!

jah és lenne az előttem szólókhoz egy kérdésem...
A buzikat meg se említitek??ugyan olyan szennynép mint a zsidó meg a cigus...takarodjon ki mind Magyarországról!